Een eerste overzicht van de op til staande gebeurtenissen: